1.tophus2.jpg

Hållbarhetsredovisning

I slutet av 80-talet kom FN rapporten ”Vår gemensamma framtid”. Rapporten befäste att hållbar utveckling är en utvecklig som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generation möjligheter att tillfredsställa sina behov. 2015 antogs av FN de globala hållbarhetsmålen med syfte att fram till 2030 uppnå en socialt, miljömässigt och ekonomisk hållbar utveckling. Samma år slöt världens ledare ett nytt globalt klimatavtal, där man beslutade att arbeta för en global uppvärmning långt under två grader och stäva efter att begränsa den till 1,5 grader.

 

För oss som arbetar med lantbruk är det en självklarhet att den jord man har att tillgå skall räcka till för den verksamhet som bedrivs på gården. Det är lika självklart att man skall sköta sin gård så att man kan fortsätta skörda varje år och vårda gården så att man kan lämna över den till kommande generationer.

 

På samma sätt bör vi förhålla oss till vårt enda jordklot, det skall vårdas och kunna lämnas över till kommande generationer i lika bra eller bättre skick än när vi tog över. Vår ledstjärna är respekt för de växter och djur vi lever av, hushållning med energi och naturresurser. Vi ska också följa gällande lagstiftning och ständigt förbättra vårt miljöarbete.

 

Denna rapport är vårt sätt att berätta att vi gör så gott vi kan på våra anläggningar i Falköping och Grådö.

 
Hållbarhetsredovisning 2023.pdf     15007 Kb