toptumarp.jpg

Anna Berg, Tumarp

Köpte gården 1997. Byggde lösdriftsladugård 2005. Sedan 2009 är vi tre delägare, Anders, Anna & Richard. Till vår hjälp har vi 2 duktiga medarbetare. År 2011 byggde vi ett ungdjursstall för 260 djur.

Har mjölkkor och sparar alla ungdjur. 

Våra border-colliehundar hjälper oss med att hämta och flytta djur då de går ute på bete. 
Har fått utmärkelsen Sveriges mjölkbonde 2016. Det var en stor dag för oss att få detta i april 2016.

Snabba frågor

 • Hur många kor finns det på Din gård?
 • 145 stycken
 • Finns det anställd personal på gården? Hur många?
 • Ja, två stycken
 • Finns det någon sidoverksamhet på gården?
 • Nej
 • Tar gården emot studiebesök?
 • Ja det gör vi,förbokning krävs.
 • Finns gården på sociala medier?
 • Nej
 • Har gården någon egen hemsida?
 • Nej
 • Vilka produkter, som tillverkas på Falköpings mejeri, äts mest på Din gård?
 • Filmjölk
 • Vad är speciellt med just Din gård? 
 • På gården finns Frälsegårdens naturreservat. Det är gravåsar med växerna Drakblomma, Kattfot, Trollsmultron, Darrgräs m m. I trädgården har vi en minnessten över gårdens ägare från 1600-talet och fram till våra dagar.
   


 

Bilder från gården