1.tophus2.jpg

BRC Certifiering

Sedan 2007 har Falköpings Mejeri BRC-certifiering, vilket betyder British Retail Consortium.

BRC Global Standard for Food Safety är en av de standarder som utvecklats i takt med att kraven ökar på att konsumenterna ska få säkra livsmedel.
 
Detta innebär att mejeriet varje år granskas av en oberoende part. I december 2021 var Bureau Veritas här och genomförde en revision, vilket resulterade i att vi fick ett A.

BRC certifikat Falköpings Mejeri.pdf      


Vi har även årliga interna revisioner då utbildad mejeripersonal bedömer alla avdelningar. Vi arbetar med kvalitetsmål och ständiga förbättringar, och vi ställer dessutom höga krav på leverantörer av t ex utrustning, emballage och ingredienser.

BRC Global Standards är ett ledande varumärke och konsumentskyddsorganisation, som används av över 25.000 certifierade leverantörer över 130 länder, med certifiering som utfärdats genom ett globalt nätverk av ackrediterade certifieringsorgan.

BRC Global Standards' garanterar kvalitet, säkerhet och operativa kriterier och ser till att tillverkarna uppfyller sina rättsliga skyldigheter och ger skydd för slutkonsumenten. BRC Global Standard är nu ofta ett grundläggande krav för ledande återförsäljare, tillverkare och mat-serviceorganisationer.