topkyrkeslatt2.jpg

Tore Johansson, Kyrkeslätt

Vi är tredje generationen Johanssöner på vår gård. Tore växte upp på gården och arbetade i många år med produktionen här innan han 1996 övertog driften av företaget.

Gården, som tidigare benämndes som säteri, har en lång historia och finns omnämnd i skrift redan vid slutet av 1500-talet. Under långa tider ägdes den av adelsmän som var kaptener och majorer inom det militära.

Huset vi bor i byggdes 1865 av en av dessa tidigare ägare, Major Herman von Krusenstierna.  Hans livshistoria finns nedtecknad av hans ena son och genom ättlingar till Herman har vi fått del av denna livshistoria som också ger en detaljerad bild av livet här på gården vid mitten av 1800-talet. En mycket intressant läsning. På den tiden var man så gott som helt självförsörjande här på gården och här levde många människor, både på själva gården och ute i de tillhörande torpen. Här fanns drängar, kökspigor och en piga med uppgift att elda i husets kaminer och öppna spisar.

Idag bor Tore med familj på gården, vilket med all sannolikhet är det minsta antal personer som någonsin levt här. Marken här på gården producerar idag mer än någonsin tidigare och den ger mjölk och kött tillbetydligt fler människor än på självhushållningens tid. 

Gården har också en skogsproduktion. År 2016 deltog vi i konstnatten-arrangemanget på Falbygden och fick då tillfälle att servera ca 450 personer kaffe med våffla samt att berätta något om vår mjölkproduktion för våra besökare. Våfflorna var givetvis gjorda på mejeriets smör och mjölk. 

Snabba frågor

 • Hur många kor finns det på Din gård?
 • Vi har i genomsnitt 70 mjölkande kor samt kvigor, kalvar och tjurar - totalt c a 220 nötkreatur.
 • Finns det anställd personal på gården? Hur många?
 • På gården arbetar, förutom Tore, vår anställde Johan med mjölkproduktionen & växtodlingen.  Här finns också deltidsanställda medarbetare samt avbytartjänst engagerade kring djurskötseln och mjölkproduktionen och säsongsanställda som rycker in i skördearbetet. 
 • Finns det någon sidoverksamhet på gården?
 • Vi erbjuder en enklare övernattning för vandrare som kommer på den pilgrimsled som genomkorsar gården.
 • Tar gården emot studiebesök?
 • Nej.
 • Finns gården på sociala medier?
 • Nej
 • Har gården någon egen hemsida?
 • Nej
 • Vilka produkter, som tillverkas på Falköpings mejeri, äts mest på Din gård?
 • Vi äter alltid mejeriets hårdostar. Tore är förtjust i vaniljyoghurten och dottern i huset kompletterar gärna sin favoriträtt tacos med creme fraiche.
 • Vad är speciellt med just Din gård? 
 • Det speciella med vår gård är nog att två saker: Den är belägen utmed Ätran, vilket gör den synnerligen lämplig för mjölkproduktion. Vi har fina betesmarker inklusive skogsbetesmark som mulen hävdat i många generationer. Åkermarken är mest mossjordar väl lämpade för vall, vilket medför att vi kan producera ett ypperligt gräs, som ju är den viktiga basen för en mjölk av högklassig kvalitet.

  Den andra speciella sidan av vår produktion är att vår avelsbesättning varit högproducerande allt sedan 1960-talet. Kor av rasen svensk Lågland, inköptes då i Skåne och genom ett medvetet avelsarbete har vi sedan haft framgång med våra kor som både gett massor med mjölk genom åren, men också varit starka och friska djur. Detta har också medfört att vi kunnat sälja avelstjurar till andra mjölkproducenter och på så sätt bidragit till ökad mjölkproduktion i vår region.

Bilder från gården