Visa produktkategorier

Dölj produktkategorier

Smör av svensk färsk grädde

Smör har funnits så länge människan har hållit husdjur. Det tros härstamma från inre Asien. I dikter från Indien berättas att smöret användes som läkemedel både in- och utvärtes.

Smörtillverkning var under förrådshushållningens tid det sätt som användes för konservering av den korta mjölksäsongens överskott på fett. Smör var dessutom en av de produkter som gav kontanter till bondehushållen, vidare var det ett vanligt betalningsmedel. I Sverige kunde man på 1200-talet betala sin kyrkoskatt med smör. Riklig saltning gav smöret god hållbarhet.

Vårt smör är tillverkat av färsk svensk grädde och har en fetthalt på ca 80 %.
Smör är användbart till både matlagning och bakning.