topeko.jpg

Ekologiskt

Vad är ekologisk mjölk ?

Mjölken är KRAV-godkänd och uppfyller KRAV:s regler.
KRAV står för Kontrollföreningen för ekologisk odling.
Alla Falköpings Mejeris ekologiska produkter får märkas
med KRAV-märket som står för bra miljö, god djuromsorg,
god hälsa och socialt ansvar.