1.tophus2.jpg

  Hållbar utveckling


  Begreppet hållbar utveckling etablerades 1987, när den så kallade Brundtlandrapporten togs fram på uppdrag av FN. I rapporten definieras hållbar utveckling som ”en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov”.

   

  För oss som arbetar med lantbruk är det en självklarhet att den jord man har att tillgå skall räcka till för den verksamhet som bedrivs på gården. Det är lika självklart att man skall sköta sin gård så att man kan fortsätta skörda varje år och vårda gården så att man kan lämna över den till kommande generationer.

   

  På samma sätt bör vi förhålla oss till vårt enda jordklot, det skall vårdas och kunna lämnas över till kommande generationer i lika bra eller bättre skick än när vi tog över. Vår ledstjärna är respekt för de växter och djur vi lever av, hushållning med energi och naturresurser. Vi ska också följa gällande lagstiftning och ständigt förbättra vårt miljöarbete.

   

  Denna rapport är vårt sätt att berätta att vi gör så gott vi kan på våra anläggningar i Falköping och Grådö.

   
  Hållbar utveckling 2021.pdf     12824 Kb