Intresserad av mejeriets historia?

Intresserad av mejeriets historia?

Mjölkpriserna var överlag dåliga på slutet av 20-talet. Lantbrukarna blev så kallade "pytsåkare" och åkte till Falköpings stad och sålde direkt till kunder. När bilen kom som transportmedel kunde lantbrukare med större avstånd till staden köra in sin mjölk till försäljning. Detta ledde till ett överskott och ett priskrig med sänkta priser.

På initiativ av riksdagsman Johan Johansson-Friggeråker samlades lantbrukare med intressen i mjölkfrågan till ett i sammanträde i Falköping hösten 1928. Man manade lantbrukbrukare till att gå samman och bilda en mejeriförening. Lantbrukarna var på den tiden inga större föreningsanhängare och många var till en början tveksamma till att bilda en förening.

Så småningom fanns det dock underlag för att bilda Falköpingsortens Andelsmejeri u.p.a (numera Falköpings Mejeri ek för). Carl Persson anställdes som disponent och den 1 april 1931 startade produktion på mejeriet. Det fanns då 150 anslutna medlemmar och invägningen uppgick till 6 000 liter mjölk per dag. I slutet av 30-talet hade anslutningen av medlemmar blivit så stor att det var behov av tillbyggnad av mejeriet.

Tillbyggnaden blev på grund av krisutbrottet försenat var klart först 1940. Utökning av mejeribyggnaden har därefter skett successivt under åren liksom upptagningsområdet från lantbrukarna. Fusioner har skett med Floby Mejeri 1964 och med Axvalls Mejeri 1981, utökade uppsamlingsområde har skett vid nedläggning av andra mejerier och medlemmar som valt att byta mejeri

 När mejeriet startade hämtades all mjölk i mjölkkrukor inte förrän 1967 började mjölk-leverantörerna att ha gårdstankar. 1975 hade samtliga mjölkleverantörer tankhämtning.

 

1965 var det slut med försäljning av mjölk i glasflaskor till konsumenter och mjölken började säljas i pure-pak förpackningar
 

1984 bildas Västgöta Mjölkförädling tillsammans med Gäsene Mejeri. Företaget byggde en pulverfabrik som stod klar våren 1987. Idag ägs företaget till 100 % av Falköpings Mejeri.
 

1987 fusionerade Falköpings Mejeri och Axvalls Mejeri. Axvalls Mejeri var ett mejeri som ett antal år vunnit pris i för bästa ost. Produktionen i Axvall lades senare ner.
 

Riksost hanterade all försäljning och marknadsföring av ost som producerades av medlemmarna. Under 1990-talet avreglerades dock den svenska mejerimarknaden och Riksost upplöstes. I samband med avregleringen av Riksost köpte Falköpings Mejeri in sig som delägare i Färskvarugruppen. Företaget avyttrades 2006.
 

1991 förvärvades Kling Glace. Företaget avyttrades till Thomas Andersson 2010 då styrelsen beslöt att mejeriet skulle ägna sig att kärnverksamheten.
 

2014 förvärvades Grådö Mejeri i Hedemora av Coop. Grådö Mejeri är ett k-mjölks-mejeri. 2015 installerades en smörutrustning på Grådö Mejeri
 

LÄS MER > > >