Det lilla mejeriet nära dig!

Det lilla mejeriet nära dig!

Falköpings Mejeri förvärvade i juni 2014 Grådö Mejeri. Genom uppköpet av Grådö mejeri kan vi nu samtidigt öka produktionen ytterligare och även utöka vårt produktutbud. 


Mejeritradition på Grådö mejeri sedan 1953
Redan på slutet av 1800-talet samarbetade bönderna i trakten runt mjölkhanteringen och man startade små byamejerier. Det var egentligen transportmöjligheterna och tillgången på mjölk som satte stopp för hur stora mejerierna kunde bli. Mjölken transporterades i krukor med häst och vagn och blev man tvungen att köra för långt hann mjölken bli dålig innan man kom fram. Idag har vi moderna transportmöjligheter och hämtar mjölk från gårdar inom 20 mil från mejeriet.

Kärlek, passion och hantverk är ord som genomsyrat vår verksamhet alltsedan starten 1953.

Det är just de syrade produkterna som ligger oss extra varmt om hjärtat, filmjölken har alltid varit speciell. Till en början tillverkades den bara till husbehov, som en extra lyx till personalen. Ganska snart började sjukhus och hälsohem runt om i Bergslagen höra av sig för att få köpa filmjölk i kruka från Grådö. Det sades att den syrade mjölken från Grådö hade hälsobringande krafter som var välgörande för kropp och själ.

Idag arbetar vi med förfinade metoder, men hantverket, kärleken, passionen och inte minst recepten är de samma. I Grådö produceras idag mjölk, fil, yoghurt, smör samt laktosfri mjölkdryck.


Gör gärna ett besök på: www.gradomejeri.se