1.tophus2.jpg

Om Falköpings Mejeri

Falköpings Mejeri ägs av 207 mjölkbönder på och omkring Falbygden & Dalarna. Varav ett trettiotal är anslutna till föreningen KRAV®. På mejeriet Falköping arbetar ca 70 personer med produktion, kvalitetskontroll och administration. Tre tankbilar är sysselsatta med att köra mjölken från gårdarna till mejeriet i Falköping medan 20 bilar som du lätt känner igen kör mjölken ut till butikerna.

Ägande
Falköpings Mejeri ekonomisk förening ägs av 207 lantbrukare varav 185 var aktiva mjölkproducenter i september-23. I koncernen ingår de helägda dotterbolagen Västgöta Mjölkförädling, Västgöta Lagerterminal AB och Svenska Mejerier AB.
 
Affäridé
Bondeägda Falköpings Mejeri ska erbjuda kunden mejeriprodukter förädlade i Sverige av 100 % svensk mjölkråvara.
 
Visioner & Mål
Falköpings Mejeri ska skapa förutsättningar för ägarna att bygga en långsiktig mjölkproduktion. Målet är att skapa bästa möjliga avräkningspris för mjölkproducenten.

Vi bryr oss om hela samhället, naturen och framtida generationer. Målet är att kontinuerligt reducera miljöpåverkan.

Medarbetarnas delaktighet, engagemang och ansvarstagande är en förutsättning för vår framgång. Målsättningen är att medarbetarna ska känna en stor yrkesstolthet.

Våra kunder och konsumenter ska känna trygghet i våra produkter som bygger på goda, hälsosamma och naturliga råvaror.
 
Vi värnar om ursprunget!