tophistoriesida.jpg

Vad var en koräknare?


Delägarna hade att erlägga en andel av 50 kr/ko varav 10 kr kontant och resten via ansvarsförbindelse. Det hade troligtvis gjorts försök att fuska med uppgiftslämnandet då det gällde koantalet, för mejeriföreningen anställde en "koräknare".

Denne hade alltså till uppgift att se efter hur många kor var och en av andelsägarna hade, en ko fick man för hushållet, för de övriga skulle andelar betalas.

Det berättas att det fanns medlemmar som gömde undan en del kor för räknaren och att denne i övrigt "undfägnades" på samma sätt som brandsynemän och andra överhetspersoner som det fanns anledning att stå på god fot med.