tophistoriesida.jpg

Historiska rationaliseringarÅr 1924 fanns i Skaraborgs län 524 mejerier, 1930 hade man "rationaliserat bort" 163 stycken av dessa och kvar fanns alltså 361 mejerier. Inom Falköpings stad fanns A/B Förenade mejerier och Centralmejeriet.

Dessa företag hade tillsammans många leverantörer och behärskade i stort försäljningen av konsumtionsmjölken i staden. Andelsmejeriets styrelse förstod vikten av att kunna övertaga mejerierna och deras leverantörer och kunder. Den 27 december 1930 inköptes Centralmejeriet. 1932 kunde man förvärva A/B Förenade mejerier och med denna affär följde också 100 präktiga grisar.


År 1931 var mejeriet färdigt och Carl Persson anställdes som föreståndare. Den första april kördes det hela i gång och Falköpings Tidning hade denna dag en stor artikel som berättade om mjölkens väg från intagningen , genom silen och "bacillernas skräck", långtidspastören som hette "Astra Montana". Denna anläggningen var den andra i sitt slag i Sverige och tidningen berättar också att det fanns c a 150 anslutna medlemmar och att invägningen vid starten uppgick till 5000-6000 liter mjölk.