topeko.jpg

  Ekologiskt

  Vad är ekologisk mjölk ?

  Mjölken är KRAV-godkänd och uppfyller KRAV:s regler.
  KRAV står för Kontrollföreningen för ekologisk odling.
  Alla Falköpings Mejeris ekologiska produkter får märkas
  med KRAV-märket som står för bra miljö, god djuromsorg,
  god hälsa och socialt ansvar.