topagrovast.jpg

Agrovästs Mjölkprogram


Programmet arbetar med hela kedjan från fält till mjölk. Redan 1992 startades en samverkansplattform efter rekommendationer från forskare, styrgrupp och projektråd. Därifrån gavs stöd till ett antal mindre delprojekt. Något som sedan snabbt växte till sig.

Gemensamt mål för alla projekt är att skapa ett internationellt konkurrenskraftigt svenskt lantbruk med hjälp av direkt tillämpbara resultat, säger Elisabet Nadeau, programansvarig för Mjölkprogrammet.

Läs mer > > >