1.tophus2.jpg

  Svenska Sojadialogen

  Nätverket Sojadialogen bildades 2014 som ett branschöverskridande initiativ där medlemmarna genom ett frivilligt ansvarstagande bidrar till utvecklingen av och en ökad efterfrågan på mer ansvarsfullt producerad soja. Medlemmarna i Sojadialogen består av svenska foderföretag, livsmedelsproducenter, intresseorganisationer och handelsföretag i hela kedjan från jord till bord.

  Via Sojadialogen åtar sig medlemmarna att, inom ramen för vad företaget i sin egen leverantörskedja själva kan påverka, ta ansvar för att all den soja som används i foder för produktionen av animaliska livsmedel och sojaprodukter för humankonsumtion, premierar ansvarsfull produktion, oavsett om varan har svenskt eller utländskt ursprung. 

  Medlemmarna tar ansvar för att 100 % av den soja som används enligt ovan skall vara ansvarsfullt producerad. Det uppfylls genom att sojan är certifierad enligt en trovärdig standard, alternativt att volymen täcks av sådana certifikat eller kommer från spårbart odlingsområde som av Sojadialogen värderats uppfylla kriterierna och bedömningen verifierats av oberoende tredje part.

  Vidare har Sojadialogens medlemmar enats kring en långsiktig målsättning för nätverkets arbete. 

  Målsättningen lyder: Sojadialogen verkar för att all soja som når svenska konsumenter via nätverkets medlemmar är ansvarsfullt producerad senast år 2025.

  Läs mer på:
  https://www.sojadialogen.se/