topeko.jpg

  Svenskt Sigill

  Samtliga våra mjölkgårdar är anslutna till Svenskt Sigill.

  Svenskt Sigill är en standard för kvalitetssäkring av produktion av livsmedel, i hela kedjan från primärproduktion till förädling. Mjölkgårdarna har återkommande granskning och kontroll som utförs av oberoende ackrediterade certifieringsorgan.
   

  Svenskt Sigill står för:                        
  1. Säkra Livsmedel
  2. God djuromsorg
  3. Miljöansvar med utgångspunkt i resurshållning och klimat