topeko.jpg

  IP Mjölk

  Certifiering av mjölk- & nötköttsproduktion

  Kvalitetssäkring av mjölk- eller nötköttsproduktion erbjuds för många olika typer av företag.

  En IP-certifiering enligt grundnivån säkerställer en god djuromsorg och livsmedelssäkerhet i nivå med de lagar och branschriktlinjer som gäller i Sverige.

  En certifiering enligt IP-standardens Sigillnivå säkerställer dessutom högt ställda krav inom djuromsorg, livsmedelssäkerhet och miljöansvar och med tillval klimatcertifiering innebär det att ytterligare åtgärder för en minskad miljöpåverkan har vidtagits i uppfödningen.

  Tillsammans med WWF har det unika tillvalet för certifiering av naturbeteskött tagits fram. Tillvalet naturbeteskött säkerställer att djuren har betat på och hjälpt till med vårdandet av de svenska naturbetesmarkerna såsom hagmarker, strandängar, älvbranter eller alvarsmarker.

  Läs mer på > > >