Hela världen firar Mjölkens dag 1 juni.

  Hela världen firar Mjölkens dag 1 juni.

  Mjölkens dag är instiftad av FN för att hylla mjölkens betydelse för folkhälsa och välstånd. Den firas över hela världen varje år den 1 juni.

  Sedan den första världsmjölkdagen som hölls 2001, har många länder över hela världen deltagit i firandet och antalet växer varje år.

  Varför en världsmjölkdag? Dagen ger möjlighet att fokusera uppmärksamhet på mjölk och att publicera aktiviteter som är kopplade till mjölk och mjölkindustrin. Det faktum att många länder väljer att göra detta på samma dag ger extra betydelse för enskilda nationella firandet och visar att mjölk är en global mat.  Var började det?
  FAO (FN: s livsmedels- och jordbruksorganisation) uppmanades att föreslå en särskild dag där alla aspekter av mjölk kunde firas.

  Varför 1 juni? Detta datum valdes eftersom ett antal länder redan firade en nationell mjölkdag på eller runt denna tid. I slutet av maj var det urspringliga förslaget, men vissa länder, t e x Kina, kände att de redan hade för många firande i den månaden. 

  På sidan Hjärta Mjölk kan du läsa mer > > >