Följ oss på Facebook

På Facebook kan ni löpande följa vad som sker ute hos våra bönder och på mejeriet.