BRC Certifiering

Sedan 2007 har Falköpings Mejeri BRC-certifiering, vilket betyder British Retail Consortium.
BRC Global Standard for Food Safety är en av de standarder som utvecklats i takt med att kraven ökar på att konsumenterna ska få säkra livsmedel.
 
Detta innebär att mejeriet varje år granskas av en oberoende part. I december 2016 var Bureau Veritas här och genomförde en revision, vilket resulterade i att vi fick ett A, som är högsta betyg.
 
Vi har även årliga interna revisioner då utbildad mejeripersonal bedömer alla avdelningar. Vi arbetar med kvalitetsmål och ständiga förbättringar, och vi ställer dessutom höga krav på leverantörer av t ex utrustning, emballage och ingredienser.