Svenskt Sigill

Samtliga våra mjölkgårdar är anslutna till Svenskt Sigill.

Svenskt Sigill är en standard för kvalitetssäkring av produktion av livsmedel, i hela kedjan från primärproduktion till förädling. Mjölkgårdarna har återkommande granskning och kontroll som utförs av oberoende ackrediterade certifieringsorgan.

Svenskt Sigill står för:                        
1. Säkra Livsmedel
2. God djuromsorg
3. Miljöansvar med utgångspunkt i resurshållning och klimat     


http://www.svensktsigill.se