Familjen Larsson, Sörby Mjölk AB

Sörby Rössberga


Mina Favoritprodukter

SNABBA FRÅGOR

Hur många kossor har du på gården?
250 st mjölkkor

Hur många liter mjölk produceras på din gård?
2 400 000 kg

Har du några traktorer?
4 st + 1 lastmaskin

Har du några fler djur?
Ja, på gården finns 10 islandshästar och 1 hund.

DETTA ÄR Familjen Larsson

Företagsbeskrivning
Börje o Maria och sönerna Daniel o Fredrik bedriver mjölkproduktion med ca 250 mjölkkor i lösdrift med egen rekrytering och fyra Lely-robotar samt ca 325 ha vall-spannmål-och majsodling. Utöver detta har vi maskinstation med komplett vall-och majskedja, gödselekipage och snöröjning. Vårt företag, Sörby Mjölk AB, drivs i aktiebolagsform och har ytterligare 5 anställda.
Mjölken levereras till Falköpings Mejeri, slaktdjur säljs till Skövde slakteri och tjurkalvar säljs till en granne. Maskintjänster riktar sig till både grannar och mindre företag i trakten. Företaget håller också ca 40 ha naturvårdsmarker öppna med betesdjur. Vi tar emot praktikanter från olika lantbruksskolor i Sverige och är besöksgård för skolor, äldreomsorg och handikappsomsorg.

Historik
Gården uppfördes 1855. Ladugården byggdes 1900 med plats för 18 nötkreatur och 6 hästar. Börje o Maria köpte gården 1986. Då fanns det uppbundna platser för 28 kor. Vi firar 30-årsjubileum i höst, och har i alla år levererat mjölk till Falköpings mejeri.

Vision
Vårt vision är att med noggrannhet och djuröga vara ett modernt mjölkföretag i ständig utveckling där både djur och människor ska trivas.

Affärsidé
Affärsidén är att företaget ska ha friska djur och producera mjölk till det lokala mejeriet så att konsumenten upplever trygga produkter och ett öppet landskap. Genom att producera mjölk i nya fräscha byggnader ha friska djur, god arbetsmiljö och bra djurmiljö. Som komplement ska företaget erbjuda maskinstationsverksamhet.

Hemsida
www.sorbymjolk.se

Vi finns på facebook!