Tore o Susanne Johansson, Kyrkeslätt

Kyrkeslätt


Mina Favoritprodukter

SNABBA FRÅGOR

Hur många kossor har du på gården?
70 st

Hur många liter mjölk produceras på din gård?
ca 800 000 liter

Har du några traktorer?
Fyra,en skogstraktor och en lastmaskin

Har du några fler djur?
Katter

DETTA ÄR Tore o Susanne Johansson

Välkommen till oss på Kyrkeslätt!

Vår gård är belägen i södra delen av Falköping.Här bor och verkar Tore och Susanne med sin familj och de drygt 200 kor,tjurar,kvigor och kalvar som är basen för vår mjölk- och köttproduktion.Vi bedriver också ett skogsbruk där vi levererar virke och massaved.
På gården finns även ett gammalt sädesmagasin.Enklare övernattning erbjuds här under sommartid,för de pilgrimsvandrare och cyklister som kommer till gården,via anlagda leder som korsar vår bygd.
Vi är tredje generationen Johanssöner som brukar Kyrkeslätt.Tores farfar med familj och bror flyttade hit 1915.
Tore arbetar heltid som driftsledare på vår gård.Till sin hjälp har han Johan,Lisa och Sofia tre duktiga unga medarbetare.Susanne är behjälplig några dagar/vecka och arbetar övrig tid med socialt arbete i Falköpings Kommun.
Kyrkeslätt är beläget utmed ån Ätran och gårdens åkrar med mossjord producerar fint hö och ensilage till våra kor.
Vi är tacksamma över att få ta hand om både jorden och djuren här på Kyrkeslätt och hoppas att vi får göra detta i många år till!Att få verka och bo i denna härliga bygd är en gåva som vi försöker förvalta på bästa sätt.

Vänlig hälsning
Tore & Susanne