NATURBRUKSGYMNASIET UDDETORP, UDDETORP

Uddetorp


Mina Favoritprodukter

SNABBA FRÅGOR

Hur många kossor har du på gården?
70 års kor

Hur många liter mjölk produceras på din gård?
10 300 liter per ko/år

Har du några traktorer?
Uddetorp har 9 st traktorer och 2 lastmaskiner

Har du några fler djur?
10 tackor och en bagge,hästar och lite höns

DETTA ÄR NATURBRUKSGYMNASIET UDDETORP

Skara lantmannaskola började redan 1884, och har sedan dess utbildat blivande lantbrukare och andra inom näringen.Idag är skolan ett Naturbruksgymnasium med tre olika inriktningar Lantbruk, Trädgård och Häst.

Skolan är idag ett levande bevis för det ökade intresset inom den gröna näringen. I dagsläget har vi ca 170 elever fördelade på tre årskullar.
För dessa elevers undervisning finns 70 kor + lika många ungdjur, av raserna SRB och SLB.Det finns en Jerseyko.

Vi har även 17 ridhästar av olika raser, 10 travhästar, 10 tackor med bagge och lite höns. För att täcka foderbehovet till alla dessa djur har skolan 200 ha åker.

Skolan är också en viktig samlingspunkt för dagens aktiva lantbrukare inom Skaraborg.Föreningar och organisationer i näringen kommer ofta hit och har utbildningar och årsmöten.

Besök gärna oss på vår hemsida www.naturbruk.nu/uddetorp eller vår facebook sida www.facebook.com/uddetorp