Anders, Anna & Richard Berg, Tumarp

TumarpMina Favoritprodukter

SNABBA FRÅGOR

Hur många kossor har du på gården?
135 stycken

Hur många liter mjölk produceras på din gård?
1 300 000 liter/år

Har du några traktorer?
4 st , 3 st john Deere 1 st Valtra

Har du några fler djur?
3 vallhundar som hjälper oss med djuren

DETTA ÄR Anders, Anna & Richard Berg

Köpte gården 1997. Ägare är Anders, Richard o Anna Berg. Till vår hjälp har vi 3 duktiga medarbetare. År 2011 byggde vi ett ungdjursstall för 260 djur. Till gården hör en hel del betesmark däribland ett naturreservat som heter Frälsegården. Där finns de sällsynta blommorna kattfot och drakblomma.
Vi har levererat mjölk till Falköpings mejeri sedan 2005. Då fanns här i Trädet sju st mjölkgårdar , idag är det bara vi som har mjölkproduktionen kvar.