Britt Lindström, Stommen i Böja

Böja Stommen 1


Mina Favoritprodukter

SNABBA FRÅGOR

Hur många kossor har du på gården?
55 kor samt kvigor och kalvar

Hur många liter mjölk produceras på din gård?
590 000 liter/år

Har du några traktorer?
5 st

Har du några fler djur?
En schäferhund och fyra ladugårdskatter.

DETTA ÄR Britt Lindström

Här arbetar familjen Lindström, Anders och Britt samt sönerna Markus och Hans. Ett familjejordbruk med 55 kor + kvigor och kalvar.
Vi producerar ca 590 000 liter mjölk per år.

Vi har stort intresse för våra kor, både bra kvalitet och avelsarbete.
Mjölken säljs sedan januari 2009 till Falköpings Mejeri.

Jordbruket är på 225 ha där vi odlar maten till korna; ensilage, hö och spannmål. På återstående areal finns bl a vete och raps.