Hasse och Ing-Britt Tegehall, Stommen, Jäla

Jäla, Stommen 1

Mina Favoritprodukter

SNABBA FRÅGOR

Hur många kossor har du på gården?
30 st

Hur många liter mjölk produceras på din gård?
290 000 liter (2009)

Har du några traktorer?
4 st

Har du några fler djur?


DETTA ÄR Hasse och Ing-Britt Tegehall

Hasse och Ing-Britt Tegehall heter vi som har mjölkproduktion på Stommen i Jäla. Våra tre döttrar Linda (22 år), Caroline (20 år) och Annelie (17 år) hjälper oss också så mycket de hinner med.

Vi har 30 kor och ca. 25 kvigor/kalvar i varierande åldrar. De är uppbundna under vinterhalvåret. Från maj-oktober går de ute på bete både dag och natt. Årets höjdpunkt för både människor och djur är dagen för betessläpp i början på maj!

Gården består av 45 ha. åker, 7 ha. bete och 30 ha. skog. Vi arrenderar också ca. 5 ha åker. Vi odlar själva all spannmål och vall som behövs till djurens foder.

Vi köpte gården av Skara Stift 1995 men gården har brukats av Hasses släkt genom arrenden sedan 1860.

Fram till 1969 såldes mjölken till det lokala mejeriet här i Jäla, sedan dess har leveranserna gått till Falköpings Mejeri.