Fredrik och Carina Willman, Hedegården 1

Hedegården S.Kyrketorp


Mina Favoritprodukter

SNABBA FRÅGOR

Hur många kossor har du på gården?
70 st

Hur många liter mjölk produceras på din gård?
630 ton/år

Har du några traktorer?
5 st

Har du några fler djur?
Ja, vi har 2 st getter också.

DETTA ÄR Fredrik och Carina Willman

På Hedegården bor Fredrik, Carina, Malin, Mikael och Martin. Vi flyttade till Hedegården i mars 1998. Sedan dess har bland annat en masiknhall och ett nytt lösdriftstall med plats för 77 kor byggts. Korna mjölkas av en mjölkningsrobot från DeLaval och har fått namn efter vad hon är "Pigan".

I dagsläget har vi ingen fritid, men i framtiden vill Carina spendera mer tid i trädgården och Fredrik i verkstaden, där han ägnar sig åt svetsning. Getterna på gården heter Stjärna och Sotis och dessa har barnen mycket roligt med. De går t.ex. på promenader i trakten. Det finns också många fina beten till våra små kalvar som barnen tämjer på somrarna. Mjölken från vår gård kommer från glada kor uppväxta i en fin miljö.